Woodwise voor Familie-, Natuur- en Organisatieopstellingen

 

Woodwise bied workshops aan op basis van de steeds bekender wordende methode “opstellingen”. De beginselen van deze methode zijn nauw verbonden aan de gebruiken en wijsheden afkomstig uit oude culturen. Ik pas waar mogelijk deze oude kennis toe in mijn workshops. Vandaar ook de keuze voor de naam “Woodwise”, wijsheid van nature.

 

De opstellingen worden in groepsverband uitgevoerd. Deelnemers kunnen een situatie inbrengen waarin men meer inzicht wenst. Ik werk met deze persoon en we kijken welke opstelling van belang is voor het verkrijgen van meer inzicht. Door dit fysiek in beeld te brengen worden diepere inzichten verkregen. En het mooie is dat een opstelling zelfs helend kan werken.

 

"Opstellingen moet je een keer meegemaakt hebben" is een veel gehoorde uitspraak. Een opstelling werkt met weinig woorden en is toch veelzeggend. Er komt een informatieveld beschikbaar waar je in je dagelijks leven aan voorbij gaat. Ieder persoon met een open mind kan bij Woodwise terecht.